{idkey=3893b0[url=https%3A%2F%2Fvilazbg.com%2F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%2F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5][title=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5][desc=]}{cmp_start idkey=8975[url=https%3A%2F%2Fvilazbg.com%2F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%2F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5][title=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5][desc=]}

      

СТРОИТЕЛЕН ХИПЕРМАРКЕТ ВИЛАЗ
Адрес Бул. ,,Царица Йоанна"  №168
Централа: Тел 02 9279036;  02 9279039
РАБОТНО ВРЕМЕ на Хипермаркет Вилаз: 8:00 ч - 20:00 ч - Понеделник - Събота
9:00 ч - 20:00 ч - Неделя
Почивни дни - Рождество  Христово - 25 декември,, Възкресение Христово и 01 януари.
Относно изпълнение на поръчки, работно време и рекламации - 0889310386
За препоръки по подобряване работата и обслужването - 0888634370
Шоу рум за стоки от собствен внос: - 02 927 90 28
За предложения на доставчици и производители: 0887983117

Строителен супермаркет  ВИЛАЗ  Самоков –  ул. ,, Отец Паисий” N 2 тел.0722/66087
работно време м-н Самоков: 9:00 ч - 18:00 ч - Понеделник - Петък
9:00 ч -14:00 ч - Събота

Работно време по празниците:

На разпети петък - до 15 часа

На Гергьовден - до 15 часа

01 01 - почивен ден

През останалите официални дни работното време е както всеки календарен ден.

{cmp_end}{idkey=3893b1[url=https%3A%2F%2Fvilazbg.com%2F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%2F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5][title=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5][desc=]}